www.hefajstos.com.pl

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep www.hefajstos.com.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 2
DEFINICJE

SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.hefajstos.com.pl.

SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – HEFAJSTOS.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoska 43, 44-164 Gliwice, NIP: 9691639607.

§ 3
INFORMACJE O SKLEPIE

Nazwa Sklepu Hefajstos.com.pl
NIP: 9691639607
REGON: 384909046
KRS: 0000814558
Adres: Gliwice 44-164, ul. Bydgoska 43
Tel: +48 530 530 549
Email: hefajstosdrive@gmail.com

§ 4
SPOSOBY PŁATNOŚCI

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

  • płatność za pobraniem,
  • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy: PL02 1140 1078 0000 4478 9600 1001 (mBank S.A.),
  • płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności.

§ 5
CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienia są realizowane w 24 godziny od czasu ich złożenia

§ 6
CZAS DOSTAWY

Czas dostawy wynosi 1-2 dni robocze.

§ 7
REKLAMACJA PRODUKTU

W przypadku reklamacji produktu, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: hefajstosdrive@gmail.com lub telefonicznie pod numerem +48 530 530 549.
Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 10 dni roboczych

§ 8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sklepem, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, bez podawania przyczyny. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować o swojej decyzji w jednoznaczny sposób, korzystając z podanych danych kontaktowych:
Adres: Bydgoska 43, 44-164 Gliwice
E-mail: hefajstosdrive@gmail.com
Telefon: +48 530 530 549

§ 9
ZWROTY I WYMIANY

W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

§ 10
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego użytkowania zakupionych produktów oraz za opóźnienia w dostawie przesyłek, które są wynikiem działania firm kurierskich lub Poczty Polskiej.

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne akty prawne obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.