Spis treści


• Zakres ważności regulaminu
• Definicje
• Przebieg procesu zamówienia, umowa sprzedaży, limity zamówienia
• Ceny i koszty przesyłki
• Dostawa
• Zastrzeżenie własności
• Prawo do odstąpienia od umowy
• Gwarancja i odpowiedzialność
• Metody płatności
• Polityka prywatności i ochrona danych osobowych
• Regulacja końcowa
• Drukowana wersja regulaminu sklepu


§ 1. Zakres ważności regulaminu


Niniejszy regulamin obowiązuje w zakresie wszystkich umów sprzedaży zawieranych pomiędzy
firmą Marek Lekan prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marek Lekan ul.
Słonecznikowa 3, 44-109 Ligota Łabędzka (zwaną poniżej sklep internetowy hefajstos) i jego
Klientami w ramach prowadzonego sklepu internetowego: www.hefajstos.com.pl (http://www.hefajstos.com.pl).


§ 2. Definicje


1. Sprzedający - oferujący towary, Marek Lekan prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
Marek Lekan - Właściciel Sklepu Internetowego hefajstos, o którym mowa w § 1 Regulaminu
2. Klient - konsument w rozumieniu art. 221 k.c., przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy o
swobodzie działalności gospodarczej nabywający towary u Sprzedającego,
3. Sklep, sklep internetowy - Sklep internetowy hefajstos dostępny pod adresem internetowym
http://www.hefajstos.com.pl (ustawa o świadczeniu usług),
4. Regulamin - Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
5. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy,
6. Rejestracja - czynność polegająca na podaniu danych osobowych w celu założenia Konta
Klienta,
7. Konto Klienta - miejsce dostępne dla Klientów Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła,
umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i
poprawianie danych osobowych, itp
8. Logowanie do konta - czynność polegająca na wprowadzeniu w odpowiednie pola adresu e-mail
i hasła oraz ich potwierdzeniu przez klienta,
9. Koszyk - funkcja sklepu internetowego, umożliwiająca ustalenie i modyfikację przedmiotów
zamawianych aktualnie przez Klienta.


§ 3. Przebieg procesu zamówienia, umowa kupna, limity zamówienia


a. Przebieg procesu zamówienia
• Sklep internetowy hefajstos oferuje swoim Klientom szeroką gamę produktów. Klient,
klikając na produkt lub opis produktu, przechodzi do strony ze szczegółami dotyczącymi np.
rodzaju, rozmiaru. Produkt jest umieszczany w wirtualnym koszyku poprzez podanie
żądanej ilości i kliknięcie na symbol koszyka zakupów.
• Klikając na przycisk "Koszyk", Klient przechodzi do strony, na której może w dowolnym
momencie sprawdzić produkty w wirtualnym koszyku i w razie potrzeby dokonać zmian.
• Jeśli Klient chce sfinalizować zamówienie, przechodzi dalej, klikając na przycisk "Przejdź
do realizacji zamówienia z obowiązkiem zapłaty". Zarejestrowani Klienci mogą podać tutaj
swój adres e-mail i hasło, aby skorzystać z zapisanych informacji w celu realizacji
zamówienia. Alternatywnie Klient może zarejestrować się jako nowy użytkownik. W takim
wypadku Klient musi w następnym kroku podać swój adres i dane do rachunku.
• Następnie, klikając na przycisk "Dalej", Klient przechodzi do przedostatniej strony
"Podgląd", na której znajdują się wszystkie szczegóły dotyczące zamówienia (w tym
ustawowy podatek VAT), dostawy i kosztów przesyłki.
• Zamówienie zostaje wysłane poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij zamówienie z
obowiązkiem zapłaty". Oznacza to, że wiążące zamówienie zostało złożone.
b. Umowa sprzedaży
Przedstawienie asortymentu w sklep internetowym hefajstos służy jako ilustracja i nie stanowi
wiążącej oferty sprzedaży. Wiążące zamówienie dochodzi do skutku w momencie kliknięcia na
przycisk „Wyślij zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Wówczas Klient otrzymuje automatyczne
potwierdzenie otrzymania zamówienia na podany adres e-mail (tzw. potwierdzenie zamówienia).
Poprzez potwierdzenie otrzymania zamówienia nie dochodzi do zawarcia umowy; potwierdzenie
otrzymania zamówienia dokumentuje jedynie fakt, że zamówienie dotarło do sklepu. Do zawarcia
umowy na podstawie zamówienia dojdzie, o ile zamówienie zostanie przyjęte przez Sprzedającego,
o czym Klient zostanie powiadomiony w osobnej wiadomości e-mail.
c. Limity zamówienia
Produkty sprzedawane są w ilościach detalicznych i hurtowych.


§ 4. Ceny i koszty przesyłki


1. Ceny
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT, dodatkowo doliczone mogą zostać koszty przesyłki
stosownie do postanowień § 4 ust. 2.
2. Koszty przesyłki
Towary dostarczane są tylko na terenie Polski. Cena jest zależna od wagi paczek i ich liczby.
Przykładowo koszt jednej przesyłki o wadze do 30 kg wynosi:
• 20,00 zł (cena zawiera podatek VAT) przy wyborze sposobu zapłaty: płatność przy odbiorze,
• 20,00 zł (cena zawiera podatek VAT) przy wyborze sposobu zapłaty: przelew na polskie konto
bankowe (przedpłata).


§ 5. Dostawa


1. Dostawy zakupionych towarów realizowane są przez podmioty zewnętrzne na podstawie
ustawy z dnia 15.11.1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. 1984 Nr 53, poz. 272 tj. Dz.U. z 2015 r.
poz. 915),
2. Dostawy zakupionych towarów realizowane są na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).
Dostawy zakupionych towarów realizowane są ponadto na podstawie wewnętrznych
regulaminów przewoźników.
3. Niezależnie od powyższego, Sprzedawca zobowiązuję się dochować należytej staranności, aby
czas dostawy wynosił:
• 1 dzień roboczy od momentu otrzymania zamówienia (w przypadku zamówień otrzymanych w
danym dniu roboczym do godziny 11 od pon-czw.),
• do 3 dni roboczych (w przypadku zamówień otrzymanych w danym dniu roboczym po godzinie
11 od pon-czw., w piątki oraz przy wyborze sposobu zapłaty: przelew na polskie konto bankowe -
przedpłata).
4. Godziny dostawy uzależnione są od firmy przewozowej dokonującej dostawy zamówionego
towaru.
5. W przypadku, gdy nie wszystkie produkty dostępne są w magazynie, sklep internetowy hefajstos
zastrzega sobie prawo do zorganizowania częściowej dostawy, o ile Klient akceptuje takie
rozwiązanie.
6. W przypadku, gdy sklep internetowy hefajstos nie z własnej winy nie jest w stanie dostarczyć
zamówionych produktów, ponieważ nie może ich już otrzymać od dostawcy, sklep internetowy
hefajstos może wypowiedzieć umowę. Wówczas sklep internetowy hefajstos powinien
niezwłocznie poinformować o tym fakcie Klienta i zaproponować podobny produkt. Jeśli
jednak nie ma podobnych produktów w ofercie lub też Klient nie życzy sobie zamiany
produktu, sklep internetowy hefajstos zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu płatności.

§ 6. Zastrzeżenie własności


Towar pozostaje własnością sklepu internetowego hefajstos, aż do momentu całkowitej zapłaty za
towar. Zastaw, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przetwarzanie lub
wprowadzanie zmian w wyglądzie przed przejściem prawa własności, a po wydaniu w posiadanie
produktu są dozwolone jedynie za zgodą sklepu internetowego hefajstos.


§ 7. Prawo do odstąpienia od umowy


Klienci, będący konsumentami, mają prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w ciągu
14 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która
dokonuje wiążącej prawnie transakcji, niezwiązanej z jej działalnością handlową lub zawodową.
Odnośnie do prawa do odstąpienia od umowy i wyłączenia od tego prawa, zastosowanie mają
poniższe regulacje. W przypadku dalszych pytań, Klient może skontaktować się ze sklepem
internetowym hefajstos.


Pouczenie o odstąpieniu od umowy.


Klient ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny - w ciągu 14 dni. Czas ten liczy
się od dnia, w którym Klient (lub upoważniona przez Klienta osoba; nie może to być jednak kurier
firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony produkt.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie w ciągu
14 dni firmę Marek Lekan telefonicznie lub w formie pisemnej np. listownie lub za pomocą poczty
elektronicznej (Marek Lekan, ul. Słonecznikowa 3, 44-109 Ligota Łabędzka, Polska, telefon: 784
903 521, lekan.m@interia.pl).


Konsekwencje odstąpienia od umowy


W przypadku odstąpienia od umowy, sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego
płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z
wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania
informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła
do nas płatność - z wyjątkiem płatności za pobraniem. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania
zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru lub też potwierdzenia odesłania tegoż towaru.
Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres:
Marek Lekan, ul. Słonecznikowa 3, 44-109 Ligota Łabędzka, Polska, niezwłocznie, a w każdym
razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o
odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem
terminu 14 dni.
Sklep internetowy hefajstos nie ponosi kosztów odesłania do sprzedawcy zwracanego towaru.
Klient musi ponieść koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na
skutek przekroczenia standardowego sprawdzenia właściwości bądź też sposobu użytkowania
produktu. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie
niekompletnym, sprzedawcy przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w
zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.
Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i
dostępny jest na stronie sklepu internetowego.


Koniec pouczenia o odstąpieniu od umowy.


Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy


Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów:
• które nie są prefabrykowane, zostały przygotowane na specjalne zamówienie Klienta i są
dostosowane do jego oczekiwań; produktów podatnych na szybkie zepsucie lub z krótką
datą ważności,
• które nie nadają się do zwrotu z powodu ochrony zdrowia lub higieny lub których
zabezpieczenie zostało zerwane po doręczeniu,
• które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami już po doręczeniu.


§ 8. Metody płatności


Metody płatności dostępne w sklepie w sklepie to:
a) płatność przy odbiorze
b) przelew na polskie konto bankowe (przedpłata)
W przypadki skorzystania z opcji - „przelew na polskie konto bankowe (przedpłata)” prosimy
przelać należną kwotę w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia.
Dane do przelewu:
Rachunek bankowy: mBank
Nr konta dla przelewów w PLN: 29 1140 2004 0000 3802 5540 4620 Odbiorca: Marek Lekan
Adres odbiorcy: ul. Słonecznikowa 3, 44-109 Ligota Łabędzka
Tytuł przelewu: numer zamówienia
Zamawiający: Imię i nazwisko
Kwota przelewu: końcowa suma rachunku
Numer konta w systemie IBAN: PL 29 1140 2004 0000 3802 5540 4620 Kod SWIFT/BIC
banku: BREXPLPWMBK
W określonych przypadkach sklep internetowy hefajstos zastrzega sobie prawo akceptacji jedynie
niektórych metod płatności. Płatność poprzez wysyłkę gotówki lub czeków nie jest możliwa.


§ 9. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych


1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu
internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu odpowiedzi na Państwa zapytania, realizacji
Państwa zamówień oraz dostępu do specyficznych informacji. Są one przez nas
rejestrowane i przekazywane firmom, które współpracują z nami przy realizacji zamówienia
(np. firma kurierska, bank). Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych, do ich
modyfikacji oraz ich usunięcia. Dane są przekazywane dobrowolnie.
3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu
błędów we wprowadzanych danych:
a. W trakcie składania zamówienia, do momentu wyboru sposobu płatności Klienci posiadający
konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania
wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
b. Weryfikacji danych lub korekty zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie
wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres lekan.m@interia.pl.
c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia konta w
każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
4. Używanie cookies:
Cookies to alfanumeryczne pliki tekstowe, które za pośrednictwem przeglądarki są przez
nas przekazywane na twardy dysk Państwa komputera. Większość procesów handlu ecommerce
byłaby bez tej techniki niemożliwa do realizacji. Dzięki cookies możliwe jest na
przykład tworzenie wirtualnego koszyka zakupów.
Po zalogowaniu się (loginem i hasłem) na naszej stronie tworzona jest tak zwana sesja
cookies, dzięki której są Państwo identyfikowani w trakcie wizyty. Po wylogowaniu się ze
sklepu dane sesji cookies są automatycznie usuwane.
Podczas wizyty w sklep internetowy hefajstos powstają także trwałe pliki cookies, które są
zapisywane na twardym dysku Państwa komputera. Dzięki temu system zapamiętuje (na
okres do 90 dni) zawartość Państwa koszyka w trakcie zakupów i w przypadku następnej
wizyty na naszej stronie. Służy to także uniknięciu nadużyć takich jak tworzenie
podwójnych kont. Dzięki cookies zapamiętywane są także wyniki wyszukiwania.
Umożliwiają również zapamiętanie Państwa loginu i hasła wpisywanych w pola rejestracji.
W przypadku korzystania z zewnętrznych banerów i linków do sklepu internetowego hefajstos
cookies identyfikują klienta, dzięki czemu może on skorzystać z przypisanych do tych
banerów i linków promocji oraz ofert specjalnych.
Trwałe pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych. Imię, nazwisko, e-mail albo
adres IP nie są za ich pośrednictwem zapisywane. Nie służą one tworzeniu indywidualnego
profilu aktywności klienta.
Mogą Państwo dezaktywować zapisywanie plików cookies przy pomocy ustawień
przeglądarki, ograniczyć je do określonych stron internetowych lub też zażądać
powiadomień w przypadku wysyłania cookies. W każdym momencie można także usunąć
pliki cookies z twardego dysku komputera. Prosimy jednak zwrócić uwagę, iż korzystanie z
usług sklepu internetowego hefajstos może być częściowo lub całkowicie niemożliwe, jeśli
niektóre z plików cookies będą zablokowane. Więcej informacji na temat ustawień plików
cookies znaleźć można w tematach pomocy przeglądarki internetowej.


§ 10. Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa polskiego.
2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza
zamieszczonego w zakładce na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
3. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie
Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w
dobrej wierze.
4. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym
miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu. Zdanie
poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument.
5. O każdej zmianie Regulaminu Właściciel Sklepu powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez
wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu
wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w
życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w
chwili złożenia zamówienia.
Stan prawny regulaminu sklepu: 10.09.2015 r.

formularz odstąpienia od umowy.pdf